Kontaktuppgifter

0522 - 330 90
uddevalla@farmartjänst.se

Uddevalla Farmartjänst
Gustaf Mattssons Väg 2
451 50 UDDEVALLA

Certifikat

Tjänster

- Snöröjning
- Beskärning
- Traifkvakt
- Trädgårdsarbete
- Snickerier
- Målning
- Trädgårdsplattor
- Byte av kök
- Flyttning/flyttstädning
- Resursförstärkning

Läs mer om våra tjänster

Logga in

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:
Login